Integritetspolicy

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

På Voffor.se används script för att insamla statistik om vilka sidor som besöks, av hur många och hur länge. Den statistiken är så anonym som möjligt, och där samlas heller inte in någon information som innehåller personinformation såsom namn, adress, epost eller liknande. Statistiken sparas i 26 månader och raderas sedan automatiskt.

På Voffor.se finns ett kontaktformulär; ett formulär för att kontakta oss som driver webbplatsen. Då man skickar in något via detta formulär anger man namn och e-post för att jag ska kunna svara på meddelanden. Meddelanden som skickats in via dessa formulär samlar ingen annan data utöver det man skrivit i meddelandet, och meddelandena sparas i ett år (365 dagar) innan de rensas. 

Det finns en möjlighet att lämna kommentarer på sidorna med poddavsnitt. Den information som man fyller i där sparas på webbplatsen. Om man anger sin e-postadress så skickas ett mejl när någon annan kommenterar eller svarar på den skrivna kommentaren. E-postadressen sparas i 26 månader innan den raderas. Det är inte obligatoriskt att skriva i sin e-postadress, det är frivilligt. E-postadressen visas aldrig för andra besökare, den hanterar enbart möjligheten att skicka ett mejl om nya kommentarer.

Om man vill att ens namn på kommentaren ska anonymiseras är det lättast att kontakta mig så löser jag det.